चंडीगढ़देश-विदेशराज्यहरियाणा

पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला फरलो पर आयेगे जेल से बाहर?

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
,,,,,,,,,
पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला फरलो पर आयेगे जेल से बाहर?
,,,,,,,,,,,,
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पी चोटाला फरलो पर जेल से बाहर आएंगे। विश्वस्त सूत्रो के अनुसार जेल प्रशासन द्वारा मंजूर फरलो पर पूर्व मुख्यमंत्री सोमवार को जेल से बाहर आ जायेंगे?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!