Saturday, June 15, 2024
Latest:
चंडीगढ़देश-विदेशराज्यहरियाणा

चौटाला को मिली परोल

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
,,,,,,,,,,,
चौटाला को मिली परोल
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
दिल्ली :- न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी को मिली 28 दिन की पैरोल |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!